همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد زیتـــــــون​ نابود شدند و بازیکن خونآبه توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر صــادق/شهـاب/میــثـم​ ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم «a v a t a r» و اتحاد زیتـــــــون​​​​ ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.​

 

وضعیت

شروع : ‏1395/12/24       پایان : ‏1396/03/19       10150 بازیکن       نوع : اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [492, 487] ‏1396/03/13 16:19:40 غارت شده خونآبه ‏1396/03/13 23:58:29
2 خونآبه روح ا.../رفقای مشتی ‏1396/03/14 00:14:13 انتقال داده شده هزار کاره ‏1396/03/14 01:14:52
3 هزار کاره تیم پیرمردها ‏1396/03/14 01:14:52 انتقال داده شده پست مدرن ‏1396/03/14 01:24:35
4 پست مدرن پوریا/میلاداک خوشتیپ ‏1396/03/14 01:24:35 انتقال داده شده «a v a t a r» ‏1396/03/14 04:10:52
5 «a v a t a r» میلاد شمالی/آرش ‏1396/03/14 08:28:37 انتقال داده شده s400 ‏1396/03/14 13:31:18
6 s400 پروین/ امیر/هادی/علی ‏1396/03/14 13:31:18 انتقال داده شده parvin96 ‏1396/03/14 13:43:02
7 parvin96 پروین/ امیر/هادی/علی ‏1396/03/14 13:43:02 انتقال داده شده خـــــــــروس ‏1396/03/14 13:57:54
8 خـــــــــروس قوقولی قوقوووووووو ‏1396/03/14 13:57:54 انتقال داده شده «a v a t a r» ‏1396/03/14 14:09:35
9 «a v a t a r» میلاد شمالی/آرش ‏1396/03/14 14:09:35 انتقال داده شده ebi abi ‏1396/03/14 14:28:58
10 ebi abi گنــــــــــاوه ‏1396/03/14 14:28:58 انتقال داده شده «a v a t a r» ‏1396/03/14 17:15:57
11 «a v a t a r» مهردادخشن/امیر جاسوس ‏1396/03/14 17:15:57 انتقال داده شده marmoolak7 ‏1396/03/14 19:39:53
12 marmoolak7 SDSA & HAMID Zubin ‏1396/03/14 19:39:53 انتقال داده شده sub.zeroo ‏1396/03/14 20:22:09
13 sub.zeroo Ammar/water.fire ‏1396/03/14 20:22:09 انتقال داده شده خونآبه ‏1396/03/14 21:54:04
14 خونآبه ممــد داوطلـــــب ‏1396/03/14 21:54:04 انتقال داده شده majidjon ‏1396/03/14 23:28:18
15 majidjon ارتش پارسی ‏1396/03/14 23:28:18 انتقال داده شده «a v a t a r» ‏1396/03/14 23:46:33
16 «a v a t a r» تـــنــهای وحـــشــی ‏1396/03/14 23:46:33 انتقال داده شده پست مدرن ‏1396/03/15 04:24:06
17 پست مدرن احسان دراگون/رحیــم ‏1396/03/15 04:24:06 انتقال داده شده «a v a t a r» ‏1396/03/15 04:46:20
18 «a v a t a r» مجید جون/علی/ممدجواد ‏1396/03/15 04:46:20 انتقال داده شده پست مدرن ‏1396/03/15 05:30:45
19 پست مدرن دم رفقــامون گــرم ‏1396/03/15 05:30:45 انتقال داده شده «a v a t a r» ‏1396/03/15 05:51:56
20 «a v a t a r» صــادق/شهـاب/میــثـم ‏1396/03/15 05:51:56 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 سیدامیرحسین بدرمیران فرشادحصار/امیر/مرتضی امپراطوری شوالیـه ها تسخیر
2 Ядνдиi LorD SaDeGh زنده باد هشتاد سردار تسخیر
3 منه منه کله گنده 11 زنده باد هشتاد سردار تسخیر
4 نارسیس666 دنــــیـــــز ABAQUS تسخیر
5 خونآبه G 004 زیتـــــــون تسخیر
6 exoticor exoticor's city (3) ایـــرانــــــــ تسخیر
7 boz savar motor savar 12 گله بزغاله ها تسخیر
8 g0d-father 7 senator تسخیر
9 ali_par2008 08;00;00 ایـــرانــــــــ تسخیر
10 ser wiliyan balas wiliyan 002 زنده باد هشتاد سردار تسخیر
11 s400 پروینن / امیر زیتـــــــون تسخیر
12 خونآبه روح ا.../رفقای مشتی زیتـــــــون تسخیر
13 king_خوشتیپ 666666 محافظت
14 عمو سبزی فروش Game Of Thrones_1 محافظت
15 Ядνдиi کتیبه حرف میزنیم :) زنده باد هشتاد سردار محافظت
16 منه منه کله گنده 1 زنده باد هشتاد سردار محافظت
17 «a v a t a r» صــادق/شهـاب/میــثـم زیتـــــــون محافظت
18 ali_par2008 03;00;00 ایـــرانــــــــ محافظت
19 boz savar alafi svar 4 گله بزغاله ها محافظت
20 ĄςςúяšεĐ ĄςςúяšεĐ 6 senator محافظت
21 night fury2017 00:00:07 ازادی محافظت
22 پست مدرن صــادق/شهـاب/میــثـم زیتـــــــون محافظت
23 ser wiliyan balas wiliyan 002 زنده باد هشتاد سردار محافظت
24 s400 پروین / امیر زیتـــــــون محافظت
#بازیکناتحاد
1 ali_par2008 ایـــرانــــــــ
2 Ядνдиi زنده باد هشتاد سردار
3 d r a g o n 0 0 7 7 زیتـــــــون
4 b rahm زیتـــــــون
5 boz savar گله بزغاله ها
6 boz savar گله بزغاله ها
7 خـــــــــروس قوقولی،قوقوووووو
8 s400 زیتـــــــون
9 d r a g o n 0 0 7 7 زیتـــــــون
10 sub.zeroo زنده باد هشتاد سردار
11 marmoolak7 زنده باد هشتاد سردار
12 منه منه کله گنده زنده باد هشتاد سردار
13 ser wiliyan balas زنده باد هشتاد سردار
14 d r a g o n 0 0 7 7 زیتـــــــون
15 خـــــــــروس قوقولی،قوقوووووو
16 wildest dream امپراطوری شوالیه ها
17 d r a g o n 0 0 7 7 زیتـــــــون
18 ebi abi استقلال
19 parvin96 زیتـــــــون
20 mohsen4511 *مدافعان حرم*
21 parvin96 زیتـــــــون
22 wildest dream امپراطوری شوالیه ها
23 bodyguard2017 ۩ bodyguard ۩
24 wildest dream امپراطوری شوالیه ها
25 عیدتون مبارک زنده باد هشتاد سردار
26 b rahm زیتـــــــون
27 bodyguard2017 ۩ bodyguard ۩
28 d r a g o n 0 0 7 7 زیتـــــــون
29 خونآبه زیتـــــــون
30 خونآبه زیتـــــــون
31 خونآبه زیتـــــــون
32 خونآبه زیتـــــــون
33 parvin96 زیتـــــــون
34 خونآبه زیتـــــــون
35 bmx-master A-R-E-N-A
36 خونآبه زیتـــــــون
37 خونآبه زیتـــــــون
38 ebi abi استقلال
39 ebi abi استقلال
40 ebi abi استقلال
41 خونآبه زیتـــــــون
42 خونآبه زیتـــــــون
43 parvin96 زیتـــــــون
44 خونآبه زیتـــــــون
45 خونآبه زیتـــــــون
46 سال نو ایـــرانــــــــ
47 b rahm زیتـــــــون
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین Ядνдиi
مهاجمین marmoolak7
مهاجمین ba feshar 1ppm
مهاجمین نارسیس666
مهاجمین ice tiger
مهاجمین خونآبه
مهاجمین king_خوشتیپ
@مدافعین
مهاجمین Ядνдиi
مهاجمین ali4400
مهاجمین خونآبه
مهاجمین king_خوشتیپ
مهاجمین mersedes ben
مهاجمین متهم گریخت
مهاجمین holykiller
مهاجمین ice tiger
مهاجمین شاید برای شما هم اتفاق بیافتد
مهاجمین hoosh72
@غارت کنندگان
مهاجمین Ядνдиi
مهاجمین ice tiger
مهاجمین electronic team
مهاجمین marmoolak7
مهاجمین خـــــــــروس
مهاجمین king_خوشتیپ
مهاجمین ba feshar 1ppm
مهاجمین خونآبه
مهاجمین ho3ein komo
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین electronic team
مهاجمین king_خوشتیپ
مهاجمین g0d-father
مهاجمین چیره
مهاجمین ice tiger
مهاجمین ĄςςúяšεĐ
مهاجمین Ядνдиi
مهاجمین منه منه کله گنده
مهاجمین ebi abi
مهاجمین omidsabz

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 «a v a t a r» 17204242
2 parvin96 9464503
3 b rahm 8176494
4 چاپار غارتگر 8025186
5 هزار کاره 7018614
6 ebi abi 5682257
7 night fury2017 5672186
8 atena200 4890212
9 Ядνдиi 4485514
10 afshinsaber 4227400

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 «a v a t a r» 13857061
2 ali_par2008 8278747
3 king_خوشتیپ 5847830
4 منه منه کله گنده 5182932
5 ser wiliyan balas 3743931
6 sub.zeroo 3582289
7 night fury2017 3507310
8 bmx-master 3060477
9 b rahm 2666894
10 خـــــــــروس 2616803

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 «a v a t a r» 52325698277
2 parvin96 20017078040
3 ebi abi 17242911445
4 b rahm 15052580748
5 هزار کاره 14140714453
6 پست مدرن 13131940665
7 king_خوشتیپ 11480919458
8 night fury2017 11324166109
9 ali_par2008 11248305622
10 خـــــــــروس 10565564972

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 «a v a t a r» 36025
2 خونآبه 33113
3 کلک چال 30242
4 b rahm 30104
5 parvin96 27690
6 afshinsaber 26392
7 هزار کاره 25976
8 ebi abi 25917
9 پست مدرن 25743
10 3shking 23846

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 ایـــرانــــــــ 48963751
2 زیتـــــــون 45551943
3 زنده باد هشتاد سردار 36653429
4 M A V A R A 6327275
5 ۩ bodyguard ۩ 4507399
6 ازادی 4406694
7 استقلال 4123761
8 امپراطوری شوالیـه ها 3897598
9 ارتش آریایی 3890729
10 کهکـشـــــــــــانی 2302268

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 ایـــرانــــــــ 23424304
2 زنده باد هشتاد سردار 21369561
3 زیتـــــــون 19987392
4 ۩ bodyguard ۩ 3616596
5 A-R-E-N-A 3060477
6 ارتش آریایی 2253594
7 امپراطوری شوالیـه ها 2014575
8 M A V A R A 1667900
9 senator 1569424
10 m4st3r bl4de 1483989

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 زیتـــــــون 89906811742
2 ایـــرانــــــــ 76125427843
3 زنده باد هشتاد سردار 72511309042
4 پیرمردها 9341308038
5 ازادی 6477568088
6 گله بزغاله ها 5381007148
7 M A V A R A 4204149676
8 ارتش آریایی 3015415205
9 A-R-E-N-A 2226306637
10 امپراطوری شوالیـه ها 2133577310

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 ایـــرانــــــــ 468657
2 زنده باد هشتاد سردار 331195
3 زیتـــــــون 282056
4 ۩ bodyguard ۩ 123942
5 senator 66867
6 ازادی 58691
7 ارتش آریایی 55534
8 M A V A R A 44306
9 h i v 42103
10 فداییان 39871

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 10612

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 3359 % 32
نجار 1534 % 14
منجم 2453 % 23
صنعتگر 1746 % 16
معمار 1520 % 14